air force 1 premium "harlem"

Nike

air force 1 premium "harlem"

309096 111 | White/White (Harlem) | 1/1/05