R78 V Jr 'Salmon Rose'

Puma

R78 V Jr 'Salmon Rose'